Jezdecký klub Heroutice pořádá v roce 2017 již 15.ročník tradiční seriálové soutěže PONY LIGA pro všechny jezdce na pony. Soutěž je určena pro jezdce s  licencí ČJF. Startovat v jednotlivých kolech mohou i zahraniční jezdci, nemohou však bodovat v seriálu.

V sezoně 2017 proběhne seriál ve dvou kategoriích – každý jezdec musí být předem písemně přihlášen s konkrétním koněm do konkrétní kategorie :

 • Ponyliga otevřená pro nejmladší jezdce ve věku 8 – 12 let na pony
 • Pony Extraliga otevřená pro všechny jezdce ve věku do 16 let na pony (s velmi atraktivním zakončením formou velkého finále čtyř nejlepších jezdců se střídáním koní)

V letošním patnáctém ročníku čekají seriál Ponyliga některé novinky – jednou z nich je, že po dlouhých letech již nebude pokračovat kategorie Teenager pro jezdce do 21 let na velkých koních. Ponyliga také vstupuje do svého patnáctého ročníku s novým webem, novinkou jsou jednotné krásné floty do všech kol po celé republice a jednotné veliké poháry rovněž do všech kvalifikačních kol po celé republice. V obou kategoriích pony se pravidla téměř nemění – již od ročníku 2007 došlo k mírnému snížení technické náročnosti kvalifikačních soutěží během roku oproti předchozí době, což seriál zpřístupnilo ještě širšímu počtu jezdců a také zohlednilo fakt, že v současné době je v ponysportu velký počet nově nastupujících jezdců. Soutěžit se bude v kvalifikacích Pony ligy do 12 let na stupni LP handicap, v Pony Extralize na stupni SP. Ve finále pak je obtížnost nastavena následovně: Pony liga do 12 let má jako finále dvoukolovou soutěž pony handicap LP a SP, Pony Extraliga do 16 let má tradiční atraktivní finále čtyř jezdců se střídáním koní na úrovni SP- zde od sezony 2010 došlo ke snížení obtížnosti o 10cm oproti původním ročníkům.

Seriál se jede v celkem jedenácti kvalifikačních kolech v průběhu celé sezony po celé republice:

 1.  22.3.2017 – Lysá nad Labem (JEZDECKÝ FESTIVAL)
 2.  2.4.2017 – Heroutice(Jarní cena)
 3.  5.5.2017 – Hořovice
 4.  6.5.2017 – RIAS Frýdek Místek
 5.  14.5.2017 – Heroutice (Cena Ankary)
 6.  24.6.2017 – Opřetice
 7.  30.7.2017 – Heroutice (Letní cena)
 8.  30.9.2017 – Trojanovice
 9.  1.10.2017 – Zduchovice
 10.  5.11.2017 – Heroutice (Podzimní cena)
 11.  18.-19.11.2017 – Heroutice (+Finále)

Podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz., která má od letošního roku novou moderní tvář.

 

Průběžné pořadí jezdců je vždy k dispozici na www.ponyliga.cz a dále také na www.heroutice.cz.

Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce v soutěži. Body jsou získávány v každém kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec účastní soutěže s více koňmi, započítává se mu výsledek s tím nejlépe umístěným. Pokud se jezdci umístí ex equo, oba získávají plný počet bodů dle tabulky. Všechny soutěže ligy jsou otevřené, jezdci předem nahlásí, s kterým koněm se účastní které kategorie ligy.

PONY LIGA 2016 pro jezdce 8 – 12 let

Do finále postupuje deset nejlépe umístěných jezdců v pořadí kvalifikace, resp. všichni se stejným výsledkem na posledním postupovém místě. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit maximálně tři divoké karty pro účast ve finále Pony ligy.

Jezdec mladší věkové kategorie může startovat s různými pony v obou seriálových soutěžích pro pony. Přičemž s koněm, s kterým startoval v Pony extralize, nemůže současně startovat v Pony lize, nebo se do ní z extraligy vrátit. (Kůň může startovat v otevřené soutěži jednotlivých kvalifikačních kol, výše uvedené pravidlo se týká započítávání bodů do ligy a extraligy.)

 

PONY EXTRALIGA 2016

Kvalifikační kola jsou otevřená všem jezdcům na pony do 148 cm. Finále se zúčastní čtyři nejlepší jezdci z kvalifikačních kol. Ve finále smí startovat pouze pony kategorie B. S koněm, s nímž bude startovat ve finále, musí jezdec dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři různá kvalifikační kola. Pokud se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Při rovnosti součtu bodů z kvalifikačních kol, která by způsobila, že se probojovali do finále více než 4 jezdci, rozhoduje o pořadí vyšší počet vítězství, resp. druhých, resp. třetích míst v kvalifikačních kolech. Pokud ani toto nerozhodne, rozhodne lepší výsledek posledního kvalifikačního kola. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit jednu divokou kartu pro účast ve finále.

Finále bude probíhat výměnou koní v pořadí dle následující tabulky:

  kůň 1 kůň 2 kůň 3 kůň 4

I. kolo

A B C D

II. kolo

B C D A

III. kolo

C D A B

IV. kolo

D A B C

(A – jezdec postupující z 1. místa, B – 2. místo, C – 3. místo, D – 4. místo)

 • Každý jezdec bude nejprve startovat na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců podle výše uvedené tabulky. Soutěžit se bude na 8 překážkách a 9 skocích do 100 cm, rychlost 300 m/min. Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol a následují jezdci v pořadí dle počtu trestných bodů. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje součet časů ze všech čtyř kol.
 • Pokud je soutěžící vyloučen nebo nedokončí parkur z jakéhokoliv důvodu, dostane o 20 trestných bodů více než nejhorší výsledek ze všech čtyř kol.
 • Jestliže kůň nebude schopen ze zdravotních důvodů pokračovat po 1. kole v soutěži, bude toto kolo anulováno a výsledek bude určen ze tří kol. Jezdcům, kteří měli startovat v dalších kolech na zraněném koni, bude započítán výsledek s vlastním koněm z kola prvého, místo výsledku s koněm zraněným. Jestliže kůň nebude schopen pokračovat v kole druhém, resp. třetím, získávají jezdci, jež jej měli jet v následujících kolech, rovněž výhodu výsledku s vlastním koněm, na místo s koněm zraněným.
 • Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti, do kterého budou mít přístup pouze jezdci, trenéři, ošetřovatelé a rozhodčí. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max 5 min. ve kterých může absolvovat 3 skoky (1 křížek,1 kolmý skok a 1 oxer). Uzdění musí na koni zůstat stejné jako v posledním kvalifikačním kole, sedlo si jezdec může vzít své.

 

Ceny ve finále:

PONY EXTRALIGA 2017:

Finanční ceny (pro majitele a nájemce koní) ve výši 50.000,- Kč rozdělených

1. místo – 30.000,- Kč a pohár

2. místo – 15.000,- Kč a pohár

3. místo – 5.000,- Kč a pohár

4. místo – dort a pohár

 

PONY LIGA 2017:

1. místo   –       skokové sedlo na pony

První čtyři umístění ve finále obdrží velmi hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 25.000,- Kč (rozdělené v poměru 60%:20%:12%:8%).

            

 

Zvláštní cena: deka pro nejlepšího koně ve finále

(koně, který obdržel ze všech kol nejméně tr. bodů)

 

Zpracovala: Mgr.Jana Perníčková

Schválil: